Γ. Κουράκης , πρόεδρος ΠΕΔ-Κρήτης προς ΕΕ : Απαιτείται αύξηση των πόρων για τις Φυσικές Καταστροφές και του Ταμείου Αλληλεγγύης

Exit mobile version