Λ. Μαλούτας , δήμαρχος :Η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια δεν επιφύλαξε στον Δήμο Κοζάνης κάποια προνομιακή μεταχείριση