Γ. Ιωακειμίδης, δήμαρχος Νικαίας-Ρέντη : Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί με τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων