Ν.Μπάμπαλος , δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής :Είναι πάγια πολιτική μας να διεκδικούμε κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα, να κυνηγάμε κάθε πηγή χρηματοδότησης