Γ. Πατούλης , περιφερειάρχης Αττικής : Κάθε έργο που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών και έχει περιβαλλοντικά οφέλη είναι προτεραιότητα