Γ. Παπανικολάου Δήμαρχος : Η ζωή μας στη Γλυφάδα συνεχίζει να αλλάζει με έργα – και να γίνεται πιο εύκολη και πιο απλή