Ν. Ζενέτος , δήμαρχος Ιλίου : Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής εδράζεται στην επιθυμία να αντληθούν γνωστικοί πόροι, που θα προάγουν την κοινωνική ευημερία

Exit mobile version