Δ. Παπαστεργίου, πρόεδρος ΚΕΔΕ :Θέλουμε κυκλικότητα στην οικονομία, δεν θέλουμε ανακύκλωση στις παλιές ιδέες

Exit mobile version