Ι. Κουράκης , πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης : Ο τομέας του Πολιτισμού και η περαιτέρω ανάδειξή του, αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας