Γ. Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής : Η συμβολή των συμβασιούχων σε τομείς που αφορούν στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι επιβεβλημένη και χρήσιμη