Β. Νανόπουλος , δήμαρχος : Στόχος μας, η Κόρινθος να αποτελέσει επιλογή για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις