Στ. Πέτσας , αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών : Είμαστε σύμμαχοι ( με την Αυτοδιοίκηση) στην ίδια προσπάθεια, κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, προκειμένου να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών