Π. Νάνος , δήμαρχος Πλαστήρα : Με ανεκτίμητο κεφάλαιο την Εθνική Ομοψυχία, να δώσουμε τις δικές μας μάχες για την Εθνική Αξιοπρέπεια, την Ειρήνη και την Πρόοδο, την Οικονομική και κοινωνική Ανάπτυξη