Κ. Κουκάς , δήμαρχος: τόχος μας είναι η Μύκονος πέρα από κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός να είναι και πρωτοπόρος στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών

Exit mobile version