Κ. Κουκάς , δήμαρχος:Ο Δήμος Μυκόνου αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία