Λ. Μαλούτας , δήμαρχος Κοζάνης : Προσελκύουμε την εγκατάσταση ΑΠΕ σε άγονες δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις, ξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και οικονομικούς πόρους