Κ. Αγοραστός , περιφερειάρχης Θεσσαλίας : Στόχος μας είναι το σύνολο των Νοσοκομείων στη Θεσσαλίας να αποκτήσουν αξιόπιστες υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Exit mobile version