Κ. Μπακογιάννης, δήμαρχος : Η Αθήνα χρειάζεται το ζωντανό, ζωτικό παρόν των κοινοτήτων κυρίως νέων ανθρώπων, που τολμούν και δημιουργούν πολιτισμό, κάνουν ανατροπές και εκπλήξεις και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της

Exit mobile version