Κ.Μπακογιάννης , δήμαρχος Αθηναίων: Ζητούμενο μας δεν ήταν μόνο να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση ενός τόσο μεγάλου προγράμματος αλλά και να το εκτελέσουμε άμεσα.

Exit mobile version