Γ. Πατούλης , περιφερειάρχης : Με τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων μπορούμε να μετατρέψουμε την Αττική σε μία «Πράσινη Περιφέρεια».

Exit mobile version