Στρ.Σαραούδας,Δήμαρχος Μεταμόρφωσης καλά τα χαρτιά και οι μελέτες, αλλά πάντοτε πρέπει να έχεις εικόνα και από κοντά

Exit mobile version