Ι. Βαλερής , « Τα πάντα για τη Βόλβη» : Εμείς θα προσπαθήσουμε να εξυγιάνουμε και να αναπτύξουμε τα Ιαματικά Λουτρά και όχι να τα ξεπουλήσουμε