Μωυσής Ελισάφ, δήμαρχος Ιωαννίνων :Η διαχείριση της πανδημίας αποτέλεσε και αποτελεί πρόκληση για τη δημοτική αρχή