Ο Περιφερειάρχης , Στερεάς Ελλάδας , Φάνης Σπανός , ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει με την εγκατάσταση μεταναστών στα Καμένα Βούρλα , μετά δήλωσε ότι «διαφωνεί»