Η επίλυση πρακτικών πρ42919οβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου στους Δήμους της χώρας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη σημερινή συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη, με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε κοινά αποδεκτό ότι ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων από τους Επιτρόπους πρέπει να επιλύονται με τρόπο τέτοιο ώστε, πρώτον, ο έλεγχος νομιμότητας να μην αγγίζει τα όρια της σκοπιμότητας και δεύτερον, να αντιμετωπίζονται ενιαία και με ομοιόμορφο τρόπο νομικά ζητήματα ώστε να αποφεύγονται αντιφατικές αποφάσεις.

Σε ότι αφορά στην Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2010, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, εκ μέρους της ΚΕΔΕ τονίστηκε ότι από τα 591.909 εντάλματα που αφορούσαν δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόλις το 1,52% των ενταλμάτων επιστράφηκε αθεώρητο, αλλά ακόμη και αυτό το ποσοστό, αφού έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τελικά εγκρίθηκε. Ως εκ τούτου το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία απολύτως απώλεια χρημάτων.

Εξάλλου, όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτό ακριβώς επικεντρώνεται ο ρόλος των ελεγκτικών οργάνων, ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, τελικά, διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτη είχε ζητήσει τη θεσμοθέτηση του προληπτικού έλεγχου των δαπανών ακριβώς για τη διαφύλαξη τόσο της νομιμότητας, όσο και της προστασίας των ίδιων των δημοτικών αρχών και του δημοσίου χρήματος.

Υπογραμμίστηκε επίσης ότι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο εντοπισμός πλημμελειών σε εντάλματα δαπανών κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και η συμμόρφωση των υπηρεσιών των Δήμων, έτσι ώστε να υποβάλλονται εκ νέου τα εντάλματα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΚΕΔΕ ώστε με κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ιδιαίτερα στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, να επιλύονται τα προβλήματα και να να διευκολύνεται στην πράξη και στο πλαίσιο της νομιμότητας το έργο των Δήμων.