_AR_2825Την στρατηγική πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μετατροπή της σε γνήσιο θεσμικό εκφραστή ενός νέου κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και ως βασικού πυλώνα της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον  υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρλέτη και την αναπληρωτή Υπουργό κ. Ρ. Αντωνοπούλου κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.

Από την Κ.Ε.Δ.Ε. στη συνάντηση παρέστησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. Ν. Χιωτάκης, Γ. Ιωακειμίδης , Δ. Μπίρμπας, Γ. Αποστολόπουλος και το Γενικός Διευθυντής Π. Βασιλείου

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι «αποτελεί μονόδρομο η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διεύρυνση της αποκέντρωσης, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν φορείς ενός νέου πολεοδομικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα κοινωνικών υπηρεσιών».

«Ως εκ τούτου, σημείωσε ο κ. Πατούλης είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα οικονομικά των δήμων και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα αναπτυξιακά προγράμματα. Να εκσυγχρονιστεί  το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων. Να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες για ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος».

Σε ότι αφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε πως, παρά τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού και αναγκαίων πόρων,  ο ρόλος των δήμων έχει διευρυνθεί σημαντικά καθώς σήμερα λειτουργούν 4.449 δημοτικές δομές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας άμεσα 171.390  ωφελούμενους, προσφέροντας εργασία σε 19.297 εργαζόμενους.

«Στην ουσία, τόνισε ο Γ. Πατούλης, οι δομές και υπηρεσίες των δήμων ορίζουν ένα εθνικό πλαίσιο λειτουργίας αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου θα πρέπει, πρώτον,  να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, δεύτερον, να ενισχυθεί ο αποκεντρωμένος ρόλος τους, τρίτον να συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση  με εκπρόσωπό της στο Δ.Σ. του  ΟΑΕΔ,  λειτουργώντας παράλληλα σε κάθε δήμο αποκεντρωμένες υπηρεσίες του».

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο νέο ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  τονίζοντας ότι η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί  πόρους και πρωταγωνιστικό ρόλο σε συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε:

 • Για το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους» 2014-2020, καταρχήν οι δήμοι να έχουν το πρώτο ρόλο ως «επικεφαλής εταίροι» . Ενώ επιπλέον ζήτησε η κατανομή του προϋπολογισμού  του να είναι οριζόντια βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας, του ποσοστού φτώχειας, αλλά και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ΟΤΑ.
 • Τη συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την επέκτασή του ως προς την παροχή υπηρεσιών και στα ΑΜΕΑ.  Επίσης ζητά να αποσαφηνιστεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο της διάδοχης μορφής του, δηλαδή των προγραμμάτων «Κατ΄ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» και «Κατ΄ οίκον Κοινωνική Φροντίδα».
 • Για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/ΜΕΑ), η ΚΕΔΕ ζητά αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 200.000.000 ευρώ σήμερα, στα 250.000.000 ευρώ ώστε αφενός να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών και στο μέλλον, αφετέρου, να ενταχθούν και νέες δομές στο πρόγραμμα. Καθώς και την έγκαιρη προκήρυξη του προγράμματος, ώστε να υπάρξει σωστός προγραμματισμός από πλευράς  Δήμων .
 • Τη συνέχιση του προγράμματος για τα ΚΗΦΗ και τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ.

Για τα θέματα απασχόλησης ο Γ. Πατούλης, υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, τόνισε την ανάγκη «να ξεκινήσει άμεσα το ήδη υπάρχον πρόγραμμα των 32.000 θέσεων, για να καλύψουν οι δήμοι επείγουσες ανάγκες».

Τέλος ο κ. Πατούλης ζήτησε την ενίσχυση όλων των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, όπως τα προγράμματα Τοπ ΕΚΟ, ΤοπΣΑ και το Πρόγραμμα επιχορήγησης Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Πατούλης

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.

Παραδώσαμε ένα αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αποτυπώνεται πως στρατηγικός στόχος της Πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Εργασίας από την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών, με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους.

Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναγνώρισε τη σημαντική μέχρι σήμερα συμβολή και αξία των κοινωνικών δομών των Δήμων, στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και ότι αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο των ΟΤΑ στην επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων που απαιτούνται για να κάνει η χώρα μας ένα νέο ξεκίνημα.  Είναι επίσης πολύ θετικό ότι δεσμεύθηκε ο Υπουργός πως ξεκινά τέλη Φεβρουαρίου το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί βασικό αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε..

Η ΚΕΔΕ στο υπόμνημα που υπέβαλε στο υπουργείο ζητεί την αύξηση του αριθμού των θέσεων κατά 2.000. Τόσο το σχετικό ζήτημα όσο και τα υπόλοιπα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο υπόμνημα, συμφωνήθηκε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί και θα αποτελείται από εκπροσώπους και της ΚΕΔΕ και του υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας και Αλληλεγγύης.

Ο κ. Σκουρλέτης αναγνώρισε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία του υπουργείου με τους δημάρχους προκειμένου να δοθεί μια νέα ώθηση σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη αυτή και είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο, για το συνολικό επανασχεδιασμό των προγραμμάτων. Εξίσου θετικά βλέπουμε και τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού κας Αντωνοπούλου ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Η Αυτοδιοίκηση α’ Βαθμού αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών και δράσεων.

 

 

 

Το υπόμνημα

Αναφέρει συγκεκριμένα το υπόμνημα:

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η Χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας.

Για να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή , η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θεωρεί αναγκαία τη διεύρυνση της Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες. Είναι μονόδρομος η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί ο Δήμος :

 • ο φορέας ενός νέου τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, προκειμένου να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • καθώς και ο φορέας παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες , με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω , είναι απαραίτητο

 • να ενισχυθούν τα οικονομικά των Δήμων και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα Αναπτυξιακά Προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά
 • να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας την ευκαιρία της Συνταγματικής Αναθεώρησης
 • να διασφαλιστούν οι μηχανισμοί και οι πόροι που θα καταστήσουν τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού βασικούς μοχλούς για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
 • να δοθεί στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ουσιαστικές αρμοδιότητες στα ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία, την πολεοδομία και το περιβάλλον.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΣΥΝΟΧΗΣ

 

Ο ρόλος των Δήμων στην ενίσχυση και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Όμως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα αφού η μεταφορά των αρμοδιοτήτων με το Ν.3852/2010 δεν συνοδεύτηκε με τη παράλληλη μεταφορά προσωπικού  στους Δήμους. Ενώ ανοικτό  παραμένει το ζήτημα της παράλληλης μεταβίβασης οικονομικών πόρων και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Σήμερα οι Δήμοι, τα ΝΠΔΔ αυτών και οι επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης λειτουργούν  4.449 δομές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας 171.390 ωφελούμενους. Στο σύνολο των κοινωνικών δομών εργάζονται 19.297 εργαζόμενοι.

Είναι φανερό ότι η Αυτοδιοίκηση έχοντας αναπτύξει  ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων κοινωνικών δομών  και υπηρεσιών καλύπτοντας σχεδόν το   σύνολο της χώρας και με τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων από τα Ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των μονάδων υγείας, ιδιαιτέρως των νοσοκομείων αλλά και την εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στο Εθνικό Σύστημα υγείας. Παράλληλα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία η Αυτοδιοίκηση με ιδίους πόρους έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως:

 • Λειτουργία Κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων
 • Προγράμματα Αστέγων
 • Παροχή συσσιτίων σε άπορους πολίτες
 • Προγράμματα για την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας
 • Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για στήριξη ευπαθών ομάδων (γυναίκες – θύματα βίας – ανέργους κ.α.)
 • Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.

Σήμερα οι δομές και οι υπηρεσίες των Δήμων ουσιαστικά ορίζουν ένα Εθνικό πλαίσιο λειτουργίας αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τι ζητάμε:

Σε σχέση με τη Κεντρική Διοίκηση:

 • Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών – δομών της Αυτοδιοίκησης με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.
 • Η δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010, που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των Ο.Τ.Α., στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.χ. προνοιακά επιδόματα, Δημοτικά Ιατρεία, Δημοτικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία).
 • H άμεση αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και η μετατροπή του σε Κεντρικό Επιτελικό οργανισμό, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης από κάθε δήμο και με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.
 • Η συνέχιση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας με αύξηση της χρονικής διάρκειάς τους, τουλάχιστον σε 12 μήνες.
 • H τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν.4019/2011 ΦΕΚ 216/Α «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», προκειμένου οι Δήμοι και οι Επιχειρήσεις τους να μπορούν να είναι συντονιστές Εταίροι στις Αναπτυξιακές συμπράξεις.

Σε ότι αφορά το νέο Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, η Αυτοδιοίκηση προτείνει και διεκδικεί την ενίσχυση της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης σε τρεις άξονες:

 • Ενίσχυση των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. που διατίθενται για την κατασκευή κοινωνικών υποδομών, κυρίως Παιδικών Σταθμών.
 • Ενίσχυση των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. που διατίθεται για τη λειτουργία κοινωνικών υποδομών.
 • Ενίσχυση και αύξηση της χρηματοδότησης και από το νέο Ε.Σ.Π.Α. για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των Δήμων καθώς και των ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
 • Άμεση ενεργοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ και αφορούν στην υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» 2014-2020

Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού πρέπει και μπορούν να έχουν τον πρώτο ρόλο ως «ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΙ» στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και άλλων συναφών κοινωνικών δράσεων, διότι πληρούν μια σειρά από κριτήρια όπως: της «εγγύτητας», της «συμπληρωματικότητας», της «ιδιαιτερότητας» και της «αποκέντρωσης» των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών, καλύπτοντας με το δίκτυο των Κοινωνικών Δομών που διαθέτουν, το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

Η ΚΕΔΕ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ζητά την οριζόντια κατανομή του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας, του ποσοστού της φτώχειας, αλλά και των κριτηρίων γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σήμερα λειτουργούν 879 Δομές «Βοήθεια στο σπίτι», εξυπηρετώντας περίπου 76.085 ωφελούμενους, ενώ οι εργαζόμενοι ανέρχονται στα 3673 άτομα.

Διασφαλίσθηκε η συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος έως 31/12/2015, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων, για τη παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 64 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α /1.8.2014) «Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

Η ΚΕΔΕ ζητά την συνέχιση του υφισταμένου προγράμματος και την επέκταση του ως προς την παροχή υπηρεσιών και στα Α.Μ.Ε.Α.

 1. α. Πρόγραμμα: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

β. Πρόγραμμα: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Στον Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α 156/1.8.2014), άρθρο 64 θεσμοθετείται η διάδοχη μορφή του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι από 1/1/2016, με δύο επιμέρους προγράμματα.

Α)«Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους δικαιούχους συνταξιούχους

Β)«Κατ’ οίκον Κοινωνική φροντίδα» για τους οικονομικά αδύναμους ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, και άτομα με αναπηρία.

Σημαντική εκκρεμότητα παραμένει έως και σήμερα η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου των νέων προγραμμάτων και η λειτουργία του υφισταμένου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 1. ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

(ΠΑΙΔΙΚΟΙ-– Βρεφονηπιακοί σταθμοί – ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

 Σήμερα λειτουργούν περίπου 1839 Δημοτικές Δομές φύλαξης παιδιών.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα από το Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

Για τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2014-2015, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 200.000.000.€ και καλύφθηκαν περίπου 80.400 θέσεις παιδιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ βάσει και των αλλεπάλληλων ομόφωνων αποφάσεων του, ζητά για τη σχολική χρονιά 2015-2016:

 

 • Την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος σε 250.000.000.€ για να διασφαλισθεί η συνέχιση λειτουργίας των υφισταμένων δομών αλλά και να δοθεί η δυνατότητα ένταξης νέων δομών στο πρόγραμμα. Επίσης το ίδιο ποσό να προβλέπεται ετησίως για όλη την προγραμματική περίοδο του ΣΕΣ 2014-2020.
 • Την έγκαιρη προκήρυξη του προγράμματος.
 1. Δράση: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ που ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ των ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

ΚΗΦΗ- ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Σήμερα λειτουργούν 68 Δομές με 1521 ωφελούμενους και 276 εργαζόμενους.

 • Με τον Ν. 4312/2014 παρατείνεται το πρόγραμμα και η λειτουργία των ΚΗΦΗ έως 30/9/2015.

Ζητάμε τη συνέχιση του προγράμματος και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Απασχόλησης αφορά στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με την υπ’ αριθμ. 171/3.11.2014 απόφασή του, συμφώνησε με τις ειδικότητες για τον καταμερισμό από τον Ο.Α.Ε.Δ. 32.000 θέσεων εργασίας στους Δήμους.

Πρότεινε την αύξηση του συνολικού αριθμού κατά 2.000 θέσεις, ώστε να καλύψουν οι Δήμοι έστω και προσωρινά μεγαλύτερο μέρος από τις τεράστιες ανάγκες τους σε προσωπικό.

Ζήτησε στην Κ.Υ.Α. να καλυφθούν από το ασφαλιστικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, οι ειδικότητες που υπάγονται σε αυτό.

Ζήτησε επίσης σε επόμενο κύκλο προκήρυξης να προβλεφθεί αύξηση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος σε 10 ή 12 μήνες.

Τέλος, ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά, εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος.

 1. Ενίσχυση όλων των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, όπως ενδεικτικά:
 • Προγράμματα Τοπ ΕΚΟ (Εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων)
 • Προγράμματα ΤοπΣΑ ( Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του ΟΑΕΔ και αφορούσε στη δημιουργία αρχικά 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ως προς το προσωπικό Α.Μ.Ε.Α., που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η ΚΕΔΕ με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 181/12-6-2015, ζήτησε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την μεταφορά των Α.Μ.Ε.Α. σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες των Δήμων.

Η ΚΕΔΕ ζητά την υποστήριξη του Υπουργείου σας για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης.

Με βάση όλα τα παραπάνω που σας αναπτύξαμε, γίνετε φανερό ότι στρατηγικός στόχος της α’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Εργασίας από την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών, με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους.

Προηγούμενο άρθροΞεκίνησε η διαβούλευση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΤα Γιάννενα ο μοναδικός Δήμος με ειδική υπηρεσία για τα αδέσποτα