λαθροϋλοτομία

Με εκπροσώπους δασικών φορέων συναντήθηκαν οι Οικολόγοι Πράσινοι προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσεις του δασικού κόσμου για το κρίσιμο θέμα της λαθροϋλοτομίας και τις εκτιμήσεις τους για τις διαστάσεις που έχει πάρει, αλλά και για το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στα οικοσυστήματα από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Δασοπόνων Ελλάδας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΔΕΔΥ), της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΕΔΔΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Δασοπόνων και Διαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΔΔΙΦΥΠ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΔΔΥ). Συμμετείχαν επίσης στελέχη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ με τους οποίους συζητήθηκαν τα μέτρα που προτείνει η ΚΕΔΕ για τον περιορισμό του φαινομένου, αλλά και τα πρόσφατα περιστατικά υλοτομιών δέντρων σε αστικά πάρκα.

Από όλες τις πλευρές εκφράστηκε η δυσκολία αντιμετώπισης του φαινομένου, που οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση όσο και στην έλλειψη δασικής πολιτικής, αιτίες στις οποίες οφείλονται άλλωστε οι περισσότερες μορφές υποβάθμισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Μετά τη συνάντηση, η εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Βάσω Νάκου, δήλωσε:

«στη σημερινή συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι προτάσεις για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από τη λαθροϋλοτομία υπάρχουν, όπως υπάρχουν για τη δασοπροστασία γενικότερα. Η λήψη και εφαρμογή τους απαιτεί πολιτική βούληση, ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας – της κατεξοχήν αρμόδιας για τη διαχείριση και προστασία του δασικού πλούτου – και συνεργασία της δασικής υπηρεσίας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια σειρά ενεργειών. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι η απώλεια των δασών συνεπάγεται ζημιά στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην απασχόληση και η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την υποβάθμιση των δασών, ειδικά αφού αυτή συντελείτο και πριν με φανερές αιτίες».