Οριστική λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης του Αγκιστρίου , δίδει η Περιφέρεια Αττικής , με τη χρηματοδότηση της αγοράς δυο φορητών μονάδων αφαλάτωσης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού χρηματοδοτείται  με 1.150.000 ευρώ η πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης πόσιμου νερού, δυναμικότητας 1.200 κυβικών ημερησίως, με τη μέθοδο αντίστροφης όσμωσης.

Όπως υπενθυμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης « η χρηματοδότηση των πρώτων μονάδων αφαλάτωσης στο Αγκίστρι, ήταν από την αρχή της θητείας μας βασική προτεραιότητα του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού και εμού προσωπικά και δείχνει την απόφασή μας για επίλυση του προβλήματος επάρκειας και ποιότητας νερού στα νησιά μας με κάθε πρόσφορο τρόπο».

Σύμφωνα με τον κ. Κατσικάρη , «η  κατασκευή των μονάδων αφαλάτωσης, μπορεί να λύσει το χρόνιο πρόβλημα του νησιού και να εξυπηρετείται αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη μεταφοράς νερού που κοστίζει διπλάσια».

Ο κ. Κατσικάρης , επισημαίνει ότι « η πιλοτική αυτή εφαρμογή μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα νησιά μας ώστε σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους να λυθούν τα προβλήματα ύδρευσης. Από το Αγκίστρι ξεκινάμε ένα ουσιαστικό έργο υποδομής που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και αποδεικνύει ότι ο λόγος μας έχει αντίκρισμα αλήθειας, αφού υλοποιούμε έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη βιτρίνα» υπογραμμίζει στη δήλωσή του .