eurokopinoboylio - xountis

Ακραίο κυνισμό και κραυγαλέα περιφρόνηση της Ελληνικής Συνταγματικής Τάξης και των ελλήνων πολιτών εκ μέρους της Κομισιόν, καταγγέλλει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής,ότι αποκαλύπτει  απάντηση  του Επίτροπου κ. Ρεν σε ερώτησή του, σχετικά με την διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου.

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής κατήγγειλε ότι οι πόροι του Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι υποτίθεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις και οι οποίοι προέρχονται από εισφορές, φόρους και πρόστιμα που πληρώνουν οι έλληνες πολίτες, με  διαδοχικές αποφάσεις (νόμος 4024/2011 και νόμος 4011/2013) απομειώθηκαν και μόνο το 2,5% των πόρων απέμεινε για περιβαλλοντικές δράσεις.  Τα υπόλοιπα χρήματα διατέθηκαν για τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζητούσε να πληροφορηθεί αν η υφαρπαγή των πόρων του Πράσινου Ταμείου ήταν απαίτηση της Τρόικα και καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει  στους έλληνες πολίτες γιατί τους επιβάλλεται να πληρώνουν «πράσινους» φόρους, όταν τα χρήματα αυτά μόνο σε ποσοστό 2,5% πηγαίνουν σε περιβαλλοντικές δράσεις».

Ο κ. Ρεν απαντώντας στην ερώτηση του έλληνα ευρωβουλευτή, αφού τόνισε ότι « σύμφωνα με συνταγματικές διατάξεις, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων», ομολογεί  ότι  «η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα σχετικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα εκ των μέτρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2013-14. Από την άποψη αυτή, οι αποφάσεις για τη μεταφορά των εσόδων αποτελούσαν μέρος των όρων του προγράμματος».

Τέλος, ο κ. Ρεν, καταλήγοντας την απάντησή του, αφήνει αόριστες «υποσχέσεις» ότι μετά το 2016  «το Πράσινο Ταμείο θα δαπανήσει μεγάλο μέρος των πόρων του για περιβαλλοντικά έργα»

 

        Η ερώτηση

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Με το νόμο 3889/2010 ιδρύθηκε στην Ελλάδα το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από διάφορες πηγές (εισφορές των διανομέων ενέργειας, ειδικός φόρος κατανάλωσης βενζίνης, πρόστιμα για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων, προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, κ.ά.). Σκοπός του Ταμείου είναι «η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής…».

Από το 2011, με νομοθετικές παρεμβάσεις, τα κεφάλαια που εισπράχθηκαν υπέρ του Ταμείου άρχισαν να μεταφέρονται σε άλλες κατευθύνσεις. Με τον πρόσφατο νόμο 4111/2013, το διαθέσιμο ποσό για τις δράσεις και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου περιορίστηκε στο 2,5% επί του συνόλου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–          Γνωρίζει το ύψος των πόρων που εισέπραξε ή «κληρονόμησε» το εν λόγω Ταμείο από το 2010 μέχρι το 2012; Μπορεί να παράσχει τα αναγκαία στοιχεία για το πού πήγαν οι πόροι του Πράσινου Ταμείου;

–          Οι αποφάσεις (νόμος 4024/2011 και νόμος 4011/2013) για μεταφορά των εσόδων του Πράσινου Ταμείου για τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης ήταν σε εφαρμογή προσυμφωνημένων δράσεων που συνδέονται με την εκταμίευση δόσεων του δανείου που έλαβε η Ελλάδα από τα κράτη μέλη και το ΔΝΤ;

–          Μπορεί να εξηγηθεί στους έλληνες πολίτες γιατί τους επιβάλλεται να εξακολουθούν να πληρώνουν «πράσινους» φόρους, όταν τα χρήματα αυτά μόνο σε ποσοστό 2,5% πηγαίνουν σε περιβαλλοντικές δράσεις;»

 

Η απάντηση

Ολόκληρο το κείμενο της απάντηση του κ. Ρεν , είναι το ακόλουθο:

1.      « Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από τρεις πηγές: από το καθεστώς των παραβάσεων χρήσης γης, την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τα δικαιώματα εκπομπών CO2. Οι πρώτες δύο πηγές προέρχονται από καθεστώτα περιβαλλοντικών παραβάσεων, τα οποία επιβάλλουν πρόστιμα που εισπράττονται εν μέρει από το κράτος και εν μέρει από το ίδιο το Ταμείο, ενώ η τελευταία πηγή προέρχεται από τον «πράσινο φόρο». Σύμφωνα με συνταγματικές διατάξεις, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων. Αν και η Επιτροπή παρακολουθεί το συνολικό επίπεδο των δαπανών του Πράσινου Ταμείου, δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τα ειδικά σχέδια που επιλέγει, διαχειρίζεται ή χρηματοδοτεί το Ταμείο.

 

2.      Η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα σχετικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα εκ των μέτρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2013-14. Από την άποψη αυτή, οι αποφάσεις για τη μεταφορά των εσόδων αποτελούσαν μέρος των όρων του προγράμματος.

 

3.      Ο αυστηρότερος κανόνας σχετικά με τις δαπάνες, που βρίσκεται σε ισχύ έως το 2016, συνεπάγεται ότι το Πράσινο Ταμείο θα δαπανήσει μεγάλο μέρος των πόρων του για περιβαλλοντικά έργα, κυρίως μετά το 2016. Ο ρυθμός των εν λόγω δαπανών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.»

 

 

Προηγούμενο άρθροΚοινωνικά προγράμματα στήριξης χιλιάδων μαθητών από το Δήμο Αθηναίων
Επόμενο άρθροΑπαιτούν άμεση απομάκρυνση της 361ΠΑΠ από την Ελασσόνα