Σκληρή κριτική στην κοντόθωρη πολιτική των ισχυρών της Ευρωπαικής Ένωσης , σ΄ότι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης των πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής , άσκησε , ο Περιφερειάρχης Αττικής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ  Γιάννης Σγουρός  .

Τα συμπεράσματα του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου για την πολιτική συνοχής, καθώς και η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, απασχόλησαν τη Συνεδρίαση του Προέδρου της ΕτΠ, Luis Ramon Valcarcel Siso με τους Προέδρους των Εθνικών Αντιπροσωπειών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012, στις Βρυξέλες, στο πλαίσιο των Εργασιών της 98ης Συνόδου Ολομέλειας της ΕτΠ.

Στην παρέμβασή του ο Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, κ. Γιάννης Σγουρός, αναφερόμενος στην αδυναμία των ηγετών της ΕΕ  στην πρόσφατη  Σύνοδό τους να καταλήξουν σε συμφωνία για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ότι είναι απογοητευτικό.

Ο κ. Σγουρός υπογράμμισε μ΄έμφαση ότι « στη σημερινή ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, η αδυναμία συμφωνίας για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, για ένα ποσό της τάξης των 30 δις ευρώ σε μία επταετία, δηλαδή κάτι περισσότερο από 4 δις το χρόνο, κλονίζει ακόμα περισσότερο την ήδη περιορισμένη αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μάλιστα συγκρίνουμε τις δαπάνες που προκύπτουν από το πακέτο Van Rompuy στις  22.11.2012, με αυτές του τρέχοντος πακέτου, οι οποίες φθάνουν σήμερα το 1,12% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) των 27, ή ακόμη περισσότερο με αυτές του πακέτου 2000-2006, που επαρκούσαν για τα 15 Κράτη – Μέλη, το 1,08% του ΑΕΕ, η εντύπωση που αποκομίζει κανείς, είναι ακόμα πιο απογοητευτική».

Συνεχίζοντας , επισήμανε ότι «ανάλογες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις επιμέρους πολιτικές και ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι οποίες, εφόσον εφοδιασθούν με τους κατάλληλους πόρους, έχουν την δυνατότητα να παίξουν θετικό ρόλο στη διάρκεια της σημερινής, δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας».

Σύμφωνα με τον κ. Σγουρό , « είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολιτική Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013, όταν η οικονομική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή, αντιπροσώπευε το 0,37% του ΑΕΕ των 27.  Σήμερα, σύμφωνα με το πακέτο του Προέδρου Van Rompuy της 22.11.2012, η Πολιτική Συνοχής θα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,34% του ΑΕΕ των 28 (320,1 δις Ευρώ).

Αλλά και στην περίπτωση της γεωργίας, η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη συρρικνώνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη προτείνεται να φθάσουν τα 83,6 δις ευρώ (τιμές 2011), όταν για την περίοδο 2007-2013 αποφασίσθηκε ότι οι δαπάνες για τον ίδιο σκοπό θα έφθαναν τα 120,7 δις ευρώ (τιμές 2004). Η μεγάλη μείωση των πόρων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν συμβιβάζεται με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της συγκεκριμένης πολιτικής που περνούν μέσα από την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών δομών και την ενίσχυση της απασχόλησης».

«Ελπίζουμε, πρόσθεσε . να επιτευχθεί Συμφωνία προς όφελος όλων σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ε.Ε., όπου η θέση της Ευρώπης θα είναι ξεκάθαρη και θα στηρίζεται στην πολιτική συνοχής. Η καμπάνα χτυπά για όλους!», κατέληξε.