Από κοινού ερώτηση κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία , Χ. Μπουκώρου, Αθ. Λιούπη και Κ. Μαραβέγια, προς τον Υπουργό Υγείας, για την « ενίσχυση» –κοροιδία με γιατρούς του νοσοκομείου Βόλου
Οι βουλευτές της ΝΔ , μεταξύ άλλων επισημαίνουν ότι στην Υγειονομική τους Περιφέρεια (5η Υ.ΠΕ.) , το μεν νοσοκομείο Λαμίας , με 16000 περιστατικά ετησίως ενισχύεται με 11 γιατρούς ενώ του Βόλου μόνο με…2, παρότι έχει 32.000 περιστατικά .
Ολόκληρη η ερώτηση τους , έχει ως εξής :
«Σύμφωνα με την υπ ́αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.54849/21-9-2020 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη με θέμα: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.», πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν από Μονάδες Υγείας ολόκληρης της χώρας συνολικά 400 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έρχεται να καλύψει κενά στη στελέχωση, ιδιαίτερα νοσοκομείων που βρίσκονται στην 1η γραμμή της μάχης και κατά της πανδημίας.
Παρά ταύτα, υπάρχουν σημεία στο σκεπτικό της Απόφασης που χρήζουν διευκρίνισης, καθώς δεν φαίνεται να τεκμηριώνονται επαρκώς από τα υπάρχοντα στοιχεία.
Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά σε «θέσεις που θα κενωθούν λόγω μετάθεσης των ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.», χωρίς να υπάρχει παραπομπή σε κάποια έγγραφη εκτίμηση τέτοιων μελλοντικών περιπτώσεων ανακατανομής του διατιθέμενου ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει επίσης, μια γενική αναφορά σε «αιτήματα των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.», χωρίς να μνημονεύονται τα αντίστοιχα έγγραφα – εισηγήσεις των αρμοδίων Διοικητών των Υ.ΠΕ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια (5η Υ.ΠΕ.) εμφανίζονται 2 νοσοκομεία, με τελείως διαφορετικό φόρτο εργασίας (Λαμίας και Βόλου), να ενισχύονται το 1ο με 11 γιατρούς και το 2ο με μόλις 2! Αξίζει να επισημανθεί ότι, το 2019 εξυπηρετήθηκαν περίπου 32.000 περιστατικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μόλις 16.000.
Επειδή είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν τα κριτήρια και ο τρόπος κατανομής των θέσεων ιατρών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να είναι ενήμεροι για το σκεπτικό της συγκεκριμένης Απόφασης, ερωτάσθε:
1. Ποια ήταν τα κριτήρια για την κατανομή των 400 θέσεων σε Μονάδες Υγείας με την εν λόγω Υ.Α.;
2. Πώς εξηγείτε αυτή τη σημαντική διαφορά στον προτεινόμενο αριθμό κατανομής θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., μεταξύ του Γ.Ν. Λαμίας και του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ;
Και ζητείται η κατάθεση των εξής εγγράφων:
1. Όλων των σχετικών αιτημάτων της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
2. Όλων των εκτιμήσεων για τις σχεδιαζόμενες μεταθέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.