Δυνατότητα online έκδοσης δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων, παρέχεται πλέον .
Κάθε πολίτης μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να έχει στον υπολογιστή του πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γεννήσεως ή ιθαγένειας μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://reg.services.gov.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet.
Επίσης ενσωματώνονται σταδιακά στην e-πύλη gov.gr το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και να είναι δυνατή η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης.
Όλα τα πιστοποιητικά έχουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του εγγράφου και η επαλήθευση των περιεχομένων του.