Ο Γιάννης Σγουρός από την 1η Ιανουαρίου 2003 είναι Νομάρχης Αθηνών, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2007.

Από τον Οκτώβριο του 2003 είναι Τακτικό Μέλος της Επιτροπής   Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O Γιάννης Σγουρός είναι Αντιπρόεδρος   στην πολιτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής   Ένωσης (Vice-President of the Committee of the Regions)  Συμμετέχει   ενεργά στις Συνεδριάσεις του Προεδρείου της Επιτροπής καθώς επίσης και   στις Συνόδους Ολομέλειας όπου τα μέλη γνωμοδοτούν και εκδίδονται   ψηφίσματα για θέματα πολιτικής επικαιρότητας που έχουν σημαντικές   συνέπειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  Επίσης είναι μέλος της   Επιτροπής Educ(Commission for Education, Youth, Culture and Research)   της Επιτροπής των Περιφερειών, που ασχολείται με θέματα Παιδείας,   Πολιτισμού και Έρευνας και της Επιτροπής Εnve (Commission for   Environment,Climate Change and Energy) που ασχολείται με θέματα   Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας.Ως μέλος πολιτικής   ομάδας στην Επιτροπή  των Περιφερειών ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό   Κόμμα (Party of European Socialists/PES).

Διετέλεσε από το Δεκέμβριο του 2000 Γενικός Γραμματέας και από το   2009 είναι ισόβιος Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης   Βαρών. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού από 23.10.1996 μέχρι 16.1.2001. Από το 1996 μέχρι σήμερα  Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Την περίοδο 1996 και 1997 ήταν Μέλος της Επιτροπής για την Διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Από το 1998 μέχρι 11.1.2001 ήταν Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής  Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Alpha Bank. Είναι παντρεμένος με την Φανή και έχει τρία παιδιά.