Με είκοσι θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη , 16 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου και συγκεκριμένα , με τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων για προβολή υπαίθριων διαφημίσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 2. Αναπροσαρμογή Α) Τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και Β) ποσού κατασκευής Αγωγών – Συνδέσεων – Πλακοστρώσεων & Κρασπεδορείθρων. (Οικονομική Επιτροπή)

 3. Αναπροσαρμογή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

 4. Έγκριση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

 6. Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2018, του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

 7. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Περιστερίου, για το οικονομικό έτος 2018. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

 8. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π), έτους 2018. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)

 9. Έγκριση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 10. Διάθεση ποσοστού έως 12% της Σ.Α.Τ.Α για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

 1. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/17» (με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 2. Έγκριση  μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Περιστερίου σε θέματα Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης» και τρόπου εκτέλεσης (με ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 3. Έγκριση μελέτης τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ/17» (με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) . (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 4. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή Διαμορφώσεων Παιδικών Χαρών στο Δήμο Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 5. Λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του «Δήμου Περιστερίου, για την Πράξη: «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης πρασίνου και παιδικών χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/σης Τ.Υ,  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

 8. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

 9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

 10. Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Προηγούμενο άρθροΑθωώθηκε πανηγυρικά η προηγούμενη ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Επόμενο άρθρο29 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου