Τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, της υπουργού Εσωτερικών, κ. Ελένης Μαύρου, του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Αλέξη Γαλανού, και δημάρχων της Κύπρου,  παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιάννης Σγουρός.

Ο κ. Σγουρός αποδεχόμενος με ειλικρινή συγκίνηση την πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Αλέξη Γαλανού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στους αδελφικούς δεσμούς που ενώνουν Έλληνες και Κυπρίους, δεσμούς που επεκτείνονται και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την Προεδρία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για καλύτερη Ευρώπη με αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη για πολιτική συνοχής στη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έτσι θα ανακτήσει την αξιοπιστία της, ενώ ανέλυσε ένα προς ένα τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας στην Ελλάδα.

   Ισχυρό « όπλο»

Ο κ. Σγουρός , υπογράμμισε ότι « μεταξύ των όπλων που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τη κρίση είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 – 2020, καθώς και η στρατηγική Ευρώπη 2020».

Όπως είπε , « για την επιτυχία τους η Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Και να εξασφαλίσει επενδύσεις απαραίτητες όχι μόνο για την τοπική ανάπτυξη αλλά και για τα εμβληματικά έργα και πρωτοβουλίες της στρατηγικής αυτής και του σχεδιαζόμενου

πλαισίου».

Τόνισε ότι « η Αυτοδιοίκηση καλείται να σηκώσει στις πλάτες της, μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση, τις δράσεις για την κοινωνική πρόνοια, τη παιδεία, την υγεία, την

καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Η κρίση αυτή έφερε

σημαντική αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών για κοινωνικές υποδομές, πρόνοια

και φροντίδα ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού που ζει σε καθεστώς φτώχειας

και κοινωνικού αποκλεισμού. Με άλλα λόγια πολύ γρήγορα κληθήκαμε και

καλούμαστε να κάνουμε πολύ περισσότερα με σημαντικά λιγότερους πόρους.

Καλούμαστε δηλαδή να συμβάλλουμε πολλαπλά στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Χρειαζόμαστε ένα κράτος οργανωμένο και αποτελεσματικό. Ένα κράτος σύμμαχο της

κοινωνίας και των πολιτών. Ένα κράτος που θα σχεδιάζει και θα εκτελεί με το

μικρότερο κόστος και το μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες και το δημόσιο χρήμα.

Ένα κράτος που θα σέβεται τους κόπους των μεγαλύτερων και τις αγωνίες της νέας

γενιάς. Είναι εφικτό; Μετά το σοκ των τελευταίων γεγονότων, νομίζω πως όλοι

έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον και τη χρησιμότητα και την ανάγκη, να αλλάξουμε

γραμμή πλεύσης».

 

   Μην κάνετε τα ίδια λάθη

 

Επίσης   κάλεσε την ηγεσία της Κύπρου , « να μην κάνετε τα ίδια λάθη που έκαναν οι Κυβερνήσεις στην Ελλάδα, με τις δραστικές περικοπές στους πόρους της Αυτοδιοίκησης κατά 60% που την οδήγησαν στο αδιέξοδο αλλά να επικεντρωθείτε σε διαρθρωτικές αλλαγές καιμεταρρυθμίσεις και όχι σε οριζόντιες περικοπές. Να επικεντρωθείτε σε τομές και αλλαγές στο Κράτος και την πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλάζοντας δομές και τρόπο

οργάνωσης, και όχι σε μονομερείς περικοπές των εσόδων της Αυτοδιοίκησης».

Ακόμη , ο κ. Σγουρός ανέφερε ότι « η επιτυχημένη άσκηση, από την Κυπριακή Δημοκρατία, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί συμβολή στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην πορεία για καλύτερη Ευρώπη με αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη».

    Η ίδια η ΕΕ περιορίζει την αξιοπιστία της

Ιδιαίτερα τόνισε « την σημασία της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της Επιτροπής των

Περιφερειών για τη προώθηση των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή».

Όπως είπε , «η εξασφάλιση συναίνεσης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014 – 2020 και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν κρίσιμη σημασία για την Κύπρο, για την Ελλάδα

και για την Ευρώπη».

Επισήμανε πως « στη σημερινή ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, η αδυναμία συμφωνίας για το νέο  δημοσιονομικό πλαίσιο, για ένα ποσό της τάξης των 30 δις ευρώ σε μια επταετία,

δηλαδή κάτι περισσότερο από 4 δις το χρόνο, κλονίζει ακόμα περισσότερο την ήδη

περιορισμένη αξιοπιστία της Ε.Ε. Αν μάλιστα συγκρίνουμε τις δαπάνες που

προκύπτουν από το πακέτο Van Rompuy της 22.11.2012, με αυτές του τρέχοντος

πακέτου, οι οποίες φθάνουν σήμερα το 1,12% του Ακαθάριστου Εθνικού

Εισοδήματος των 27, ή ακόμα περισσότερο με αυτές του πακέτου 2000-2006, που

έφθασαν για 15 μόνον κράτη μέλη το 1,08%, η εντύπωση που αποκομίζει κανείς,

είναι ακόμη πιο απογοητευτική».

Ανάλογες, είπε , «  είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις επιμέρους πολιτικές και ιδιαίτερα την

πολιτική συνοχής και την ΚΑΠ, οι οποίες, εφόσον εφοδιασθούν με τους κατάλληλους

πόρους, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν θετικό ρόλο, στη διάρκεια της σημερινής,

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολιτική συνοχής, κατά την περίοδο 2007-2013, όταν η

οικονομική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή, αντιπροσώπευε το 0,37% του

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος των 27. Σήμερα, σύμφωνα με το πακέτο του

προέδρου Van Rompuy της 22.11.2012, η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει μόλις

το 0,34% του Εισοδήματος των 27 (320,1 δις ευρώ).

Για την Ευρώπη που περνά σήμερα μία δύσκολη εποχή. Με τη χρηματοπιστωτική

κρίση να τείνει να εξελιχτεί σε πραγματική οικονομική κρίση αλλά και σε κοινωνική

δοκιμασία».

Οι χώρες μας αλλά και ο Ευρωπαϊκός Νότος ευρύτερα , πρόσθεσε, « δοκιμάζουν ήδη άλλη σε μικρότερο και άλλη σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της κρίσης ενώ διάχυτος είναι ο φόβος για την εξάπλωση του φαινομένου σε ολόκληρη τη «γηραιά ήπειρο». Κανείςδεν μπορεί να νιώθει απομονωμένος και ασφαλής σε μια πανευρωπαϊκή κρίση. Η

καμπάνα χτυπάει για όλους και όλοι θα βιώσουν τις δυσμενείς συνέπειες μιας

δημοσιονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικής κρίσης».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, αναφέρθηκε και στις εμπειρίες που βιώνει η ελληνική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

« Ευρισκόμαστε σήμερα, είπε,  στο μέσο της πρώτης περιόδου εφαρμογής μιας μεγάλης

μεταρρύθμισης του Αυτοδιοικητικού χάρτη της Ελλάδας.

Αναφέρομαι φυσικά στον Καλλικράτη, που επέδειξε μέχρι σήμερα προτερήματα αλλά

και ελαττώματα. Πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.

Φαίνεται πως ο δρόμος της χειραφέτησης από την Κεντρική Διοίκηση είναι ακόμα

μακρύς.

Τα πολλά διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια μέσα στο κλίμα της οικονομικής

κρίσης και δυσπραγίας γιγαντώθηκαν. Δίνουμε σκληρή μάχη καθημερινά για να

διεκδικήσουμε πολλές φορές το αυτονόητο».

 

Προχωρούμε αποφασιστικά

 

« Παρ’ όλα αυτά» , σημείωσε , «  προχωρούμε και θέλω να σημειώσω ότι ο Φορέας Διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής στον οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής δημοπρατεί στις αρχές του νέου έτους 4 μεγάλα εργοστάσια που θα επεξεργάζονται τα στερεά απόβλητα της Αττικής.

Επίσης, αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

της σύμβασης για την κατασκευή μίας μεγάλης μονάδας επεξεργασίας υγρών

αποβλήτων στο Κορωπί και η έναρξη των εργασιών.

Παράλληλα, η προώθηση του Τουρισμού είναι κεντρική επιδίωξή μας και πιστεύω ότι

στον τομέα αυτό μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη με την ανάληψη

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών».

 

Στήριξη της απασχόλησης

 

Ακόμη «προωθούμε την ανάπτυξη δράσεων για την απασχόληση μέσα από

συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης.

Στους τομείς που προανέφερα της διαχείρισης των αποβλήτων, του τουρισμού και

της απασχόλησης μπορεί να υπάρξει συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ

μας».

Για το σκοπό αυτό είπε , « με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνω πρόσκληση να παραστείτε στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα.

Η συνεργασία μας μπορεί να επεκταθεί και στα ζητήματα που αφορούν στην

Αυτοδιοίκηση για το σχεδιασμό της περιόδου 2014 – 2020 καθώς και στη Στρατηγική

«Ευρώπη 2020».

Θέλω και πάλι να εκφράσω τη χαρά μου που ευρίσκομαι εδώ μαζί σας και να ευχηθώ

καλή επιτυχία στις εργασίες σας».