61115_1643279960500_1191883442_31851467_2410624_nΕπιστολή με την οποία καταγγέλλει ότι το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το 4ο ΣΕΚ Ν. Ιωνίας , είναι ακατάλληλο , επικίνδυνο και πανάκριβο , απέστειλε , ο Δημοτικός Σύμβουλος , Αριστείδης Χατζησαββίδης, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητου Κινήματος, προς το Δήμαρχο και τη ΔΕΠ του Δήμου ,τον κ. Ρακιντζή, Γενικό  Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης, το υπουργείο Παιδείας κ.ά     Με αφορμή καταγγελία γονέα ,  που όπως αναφέρει ο κ. Χατζησσαβίδης ,  επιβεβαιώνεται  και  από  μαρτυρίες  περιοίκων   αλλά  και « από  προσωπική  διαπίστωση», έθεσε τα  παρακάτω  ερωτήματα  προς  την  ΔΕΠ  και  στους  λοιπούς αρμόδιους  φορείς  που  απευθύνεται / κοινοποιείται  η καταγγελία : « Είναι  αλήθεια  ότι : 1. όπως   αναγράφεται   σε    επιστολή  προς  την  ΔΕΠ   υπ.  αριθμ.  πρωτ.    266  / 10 – 10 – 2008   του   πρώην   Διευθυντή  του ΣΕΚ ,το  κτήριο αυτό παρουσιάζει  ανυπέρβλητα μειονεκτήματα για σχολική  χρήση    ; 2. σύμφωνα με  την Υ.Α. 81839 / ΣΤ1 (ΦΕΚ 1150 / 25 – 08 – 2006 ) , παράγραφος  2   το  κτήριο  για  να ήταν κατάλληλο  για σχολείο  θα  έπρεπε  να  μην βρίσκεται σε  οδό  με  μεγάλο  κυκλοφοριακό  φόρτο και  σύμφωνα με την παράγραφο  3.2 να απέχει  κατ’ ελάχιστο  500 μέτρα  από έξοδο  χώρου  στάθμευσης , ενώ  τώρα απέχει  μόλις  50 μέτρα  από την έξοδο οχημάτων του χώρου στάθμευσης του πολυκαταστήματος CARREFOUR ;  3.    στο  μισθωτήριο  συμβόλαιο που υπεγράφη  στις 21/07/2006 από  την  τότε  Νομαρχία Αθηνών Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Περιουσίας , στην παράγραφο  Β,  προβλέπεται  ότι  όλο  το  ισόγειο επιφανείας 590,77 τετρ. μέτρων  αποτελεί  αύλειο  χώρο, κάτι  που  δεν υφίσταται  στην  πραγματικότητα ; Τι   υπάρχει  στη   θέση     του    ‘’ εξαφανισμένου  ‘’    αύλειου  χώρου  ;  4.      δεν  τηρείται  το  ωράριο  λειτουργίας  σχολείου  όπως ορίζεται  από το  Υπουργείο Παιδείας ; Μήπως έχουν   εφεύρει  δικό  τους  ωράριο  με   ΜΟΝΟ  ΤΡΙΑ   διαλλείματα αντί   ΕΞΙ   που   προβλέπει    η   Υ. Α.  Αριθ.  Πρωτ.     64338 / Γ2 /18-06-2007  με  αποτέλεσμα  οι   μαθητές   να  διαμαρτύρονται  γιατί  κουράζονται  να παρακολουθούν   μαθήματα  συνεχόμενες  ώρες ;  5.   το κτήριο  του  ΣΕΚ  απέχει 2,5  χιλιόμετρα  από τα  σχολεία που εξυπηρετεί  και  1,5 χιλιόμετρο  από το  σταθμό  του ηλεκτρικού Ν. Ιωνίας , δυσκολεύοντας  μαθητές  και  καθηγητές  στις μετακινήσεις  τους , αφού  και  η  δημοτική  συγκοινωνία  καθυστερεί   αρκετές φορές  χαρακτηριστικά ;
6.      επειδή  οι  πόρτες  του  σχολείου αφήνονται  συνέχεια  ανοιχτές-ξεκλείδωτες ,  οι   μαθητές   βγαίνουν  έξω   από   το  σχολείο  σε   κάθε  διάλλειμα , κάθε  μέρα , ο  χώρος  αποτελεί  ιδανικό  πόλο  έλξης  εξωσχολικών για  κάθε  είδους  περίεργα  πάρε-δώσε  ;
έχουν   συμβεί , εξ  αυτού  του λόγου, στο  παρελθόν   συμπλοκές  εξωσχολικών   με   μαθητές   σε  ώρα    διαλλείματος  έξω  από  το σχολείο    ;
7.       δεν λειτούργησε  ούτε  πέρυσι  ούτε  φέτος  κυλικείο που είναι  ένας  από τους λόγους που  οι μαθητές τριγυρνάνε  στους  γύρω   δρόμους  ψάχνοντας  κάτι  να  φάνε  ; Πώς  είναι  δυνατόν  να  μην  ενδιαφέρεται  κανείς  για  στοιχειώδη  ανάγκη  των  μαθητών ;
8.       δεν  υπάρχει  αναρτημένη  η  Ελληνική  σημαία  σύμφωνα  με  τον  Ν. 851 /  22-12- 1978 ΦΕΚ  233  τ.Α’   άρθρο  2   ούτε   και   ενδεικτική   πινακίδα   που   να   υποδηλώνει  την    ιδιότητα  του  Δημοσίου  αυτού  κτηρίου  ; 9.     για  το  ακατάλληλο  για  σχολείο  αυτό  κτήριο      ΜΟΝΟ  για ενοίκιο  ο Δήμος  Ν.  Ιωνίας   πληρώνει     300.000  ευρώ !!!  το  χρόνο   ;  10.         αναγράφεται  ρητά  στο μισθωτήριο συμβόλαιο ότι  έπρεπε να γίνουν στο κτήριο, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας , εργασίες ανακαίνισης  σύμφωνα με το ΦΕΚ  18 τ. Β’   15/01/2002  για διευκόλυνση  των ΑΜΕΑ , σε  αντίθετη  δε  περίπτωση,  δικαιούται  το  Δημόσιο να καταγγείλει αζημίως  τη  μίσθωση ;  Έχουν  γίνει αυτές  οι εργασίες ;     11. Στο παρελθόν που έγιναν συζητήσεις για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση τότε η σημερινή Δημοτική αρχή ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα. Την προηγούμενη χρονιά με αφορμή την τεράστια αντιμισθία συζητήσαμε ξανά το συνολικό πρόβλημα και δηλώσατε την πρόθεσή σας να βρείτε λύση. Μπορείτε να μας πείτε τι ενέργειες κάνατε μέχρι σήμερα;».