Υπεγράφη, από το Δήμαρχο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β’ Φάση».
Το έργο αφορά την αντικατάσταση με αγωγούς PE τρίτης γενιάς, τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και χιτοσιδερούς σωλήνες που παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές και συχνές βλάβες.
Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται σε 24,624km. Από αυτά τα 20,144km αφορούν δίκτυα αγωγών με διατομή d90 και τα 5,48km αφορούν αγωγούς διατομής d160 έως d200. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν με τους νέους αγωγούς και οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.
Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή πόσιμου νερού στις υποδομές, αποθήκευσης και διανομής, ενώ η εξοικονόμηση πόσιμου νερού και ενέργειας που θα επιτευχθεί θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική.
Οι περιοχές που θα υλοποιηθεί το έργο είναι κυρίως το ιστορικό κέντρο και κάποια σημεία διάσπαρτα στην πόλη της Καλαμάτας τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.
Το συνολικό συμβασιοποιημένο κόστος του έργου είναι: 1.725.533,87€ ενώ της μελέτης είναι 2.500.000,00€.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες και ανάδοχος είναι η εταιρεία Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTION A.T.E. με ποσοστό έκπτωσης 31,99%.

Προηγούμενο άρθροΝ.Σακούτης: Απαραίτητο για την προστασία του Ποικίλου Όρους ένα νέο θεσμικό πλαίσιο
Επόμενο άρθρο3 εκατ. ευρώ σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ