Home Περιβάλλον Ανακύκλωση Άλλα 5 χρόνια « ζωής» ο  ΧΥΤΑ Βόλου

Άλλα 5 χρόνια « ζωής» ο  ΧΥΤΑ Βόλου

Βιώσιμη λύση στο νευραλγικής σημασίας ζήτημα της διάθεσης των απορριμμάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας διασφαλίζοντας την επιμήκυνση κατά 5 περίπου χρόνια της διάρκειας ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας , Κώστας Αγοραστός ενέκρινε σήμερα την δημοπράτηση του έργου , προϋπολογισμού 700.000 ευρώ .

Το αντικείμενο του αφορά την καθ’ ύψος επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, με την κατασκευή οριακού κατακόρυφου οπλισμένου επιχώματος στα όρια της λεκάνης. Το επίχωμα συνδυάζεται με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα καθ’ όλο το μήκος της όψης του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των γεωσυνθετικών οπλισμών του επιχώματος από τις καιρικές συνθήκες και να αποκαθίσταται αισθητικά το όριο του Χ.Υ.Τ.Α.

Ο τοίχος και το οπλισμένο επίχωμα θα κατασκευαστούν περιμετρικά του γηπέδου, στο βόρειο, δυτικό και νότιο όριο. Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θα προηγηθεί από αυτή του οπλισμένου επιχώματος και θα κατασκευαστεί στο μέσα όριο του περιμετρικού καναλιού και η στέψη του θα έχει συνεχή κλίση. Με τη συγκεκριμένη τεχνική λύση επιτυγχάνεται ωφέλιμος όγκος 767.000 m3 , εξασφαλίζοντας αύξηση της διάρκειας ζωής του έργου κατά 5 έτη περίπου.

                        Αγοραστός

 

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και είναι ανάγκη να το προφυλάξουμε. Πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση του περιβαλλοντικού καθήκοντος και να το διαφυλάξουμε, για να διαφυλάξουμε τη ζωή μας αλλά και τη μελλοντική ζωή του πλανήτη μας. Μέσω του ΕΠΠΕΡΑ, δημοπρατούμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, ένα έργο που ήταν απαραίτητο για την Μαγνησία, ένα έργο συνεργασίας και συνέργειας όλων των φορέων, με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ για ακόμα πέντε έτη. Έτσι με το έργο αυτό, που προχωρά σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία».

Πρόκειται πρόσθεσε , για « ι ακόμα ένα περιβαλλοντικό έργο από τα περίπου 140 έργα συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτεί, υλοποιεί και ολοκληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια όλων των φορέων στη Θεσσαλία είναι ανενεργοί όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και λειτουργούν πλήρως οι μονάδες συγκέντρωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ, απορριμματοφόρα, κλπ). Παράλληλα οι φορείς διαχείρισης ωριμάζουν τις μελέτες για τις μονάδες επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και να πάμε πλέον στην Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενεές».

 

      Σκοτινιώτης

Σε δήλωσή του ο κ. Πάνος Σκοτινιώτης επεσήμανε ότι  «πρόκειται για ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας για το Βόλο και ευρύτερα για το Νομό Μαγνησίας, το οποίο εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου για τα επόμενα χρόνια. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο ΧΥΤΑ Βόλου αποτελεί τον αποδέκτη των αστικών στερεών αποβλήτων του 88% του πληθυσμού του Νομού Μαγνησίας».

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Μαγνησίας που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ έχει προχωρήσει, τόνισε, «  τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, σε σειρά έργων και παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε και η εκπόνηση μελέτης για την καθ’ ύψος επέκταση του ΧΥΤΑ». Με βάση τη μελέτη αυτή και σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου , σημείωσε , «κατατέθηκε σχετική πρόταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και το έργο χρηματοδοτείται με 700.000 ευρώ. Θέλω να υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά ότι χάρις στη γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καταφέρνουμε, σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης, να αξιοποιούμε πόρους των προγραμμάτων για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών».

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Βόλου , « με την επέκταση των εγκαταστάσεών του ΧΥΤΑ Βόλου, διασφαλίζεται για τα επόμενα 5 χρόνια η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας, με σημαντικά οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Είμαστε πλέον έτοιμοι για το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ώστε να περάσουμε από την εποχή του ΧΥΤΑ στη νέα εποχή του ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)».

 

Exit mobile version